Czym jest działalność nierejestrowa?

Działalność nierejestrowa, bądź inaczej działalność nierejestrowana to po prostu działalność prowadzona przez osobę fizyczną, która pozwala osiągnąć dochód. Przepisy, które jej dotyczą, zostały w życie wprowadzone ustawą z dnia 6 marca 2018 r.

Działalność nierejestrowa może być prowadzona pod warunkiem, że założyciel:
– jest osobą fizyczną, a przychody z tytułu jej działalności w żadnym miesiącu nie przekroczą 50% kwoty płacy minimalnej,
– w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadził działalności gospodarczej,
– jeśli prowadził działalność, to została ona wykreślona z rejestru przez 30 kwietnia 2017 r.

Do korzyści z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowej, możemy zaliczyć:
– nieobowiązkowe zgłoszenie działalności do CEIDG, Urzędu Skarbowego, a także GUS,
– nieobowiązkowe opłacanie comiesięcznych/kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy (podatek płaci się na koniec roku),
– nieobowiązkowe prowadzenie księgowości,
– nieobowiązkowe stosowanie kas rejestrujących (od tej zasady istnieją wyjątki),
– nieobowiązkowe przesyłanie pliku JPK,
– nieobowiązkowe wystawianie faktur dla nabywców,
– nieobowiązkowe posiadanie statusu czynnego podatnika VAT.

Z kolei spośród obowiązków osób prowadzących tę formę działalności, wymienić możemy:
– prowadzenie ewidencji sprzedaży w celach podatkowych,
– stosowanie się do praw konsumentów (reklamacja, zwrot, naprawa),
– wystawianie rachunków na życzenie Klientów,
– wystawiania faktury w ciągu 3 miesięcy zgodnie ze zgłoszonym żądaniem nabywcy.

Warto również wspomnieć, że wśród obowiązków może znaleźć się również obowiązkowa rejestracja w celach VAT. Szczególnie dotyczy to sytuacji, kiedy dana osoba fizyczna będzie świadczyła usługi prawnicze, doradcze, bądź jubilerskie, które podlegają obowiązkowej rejestracji w celach rozliczania VAT-u.

Dodaj komentarz