Czy zmiana siedziby spółki z o.o. wymaga dokonywania zmian w umowie spółki?
siedziba spółki z o.o.
siedziba spółki z o.o.

Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, na początku trzeba się zastanowić nad tym, co to jest siedziba spółki z o.o. i czym różni się ona od adresu spółki. Są to bowiem różne pojęcia, często mylone przez zakładających spółki.

Siedziba spółki z o.o. – to MIEJSCOWOŚĆ, w której zarząd spółki pełni swoje zadania.  
Art. 41. Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz.U.1964.16.93

Siedziba to tylko miejscowość, nie pełny adres. Tak bowiem wynika z jednej z ustaw Kodeksu Cywilnego. W umowie spółki z o.o. jesteśmy więc, zobowiązani podać tylko siedzibę, nie musimy podawać pełnego adresu.

Ważne! 

Podanie pełnego adresu nie jest zakazane! 

To czy zmiana siedziby spółki z o.o. wymaga dokonywania zmian w umowie spółki, zależy od tego czy:

– w umowie spółki podaliśmy pełny adres, czy tylko siedzibę

– zmieniamy adres, ze zmianą miejscowość

– zmieniamy adres, bez zmiany miejscowości

1.W umowie spółki podaliśmy pełny adres spółki, czy tylko siedzibę? 

Jeśli w umowie spółki z o.o. podaliśmy pełny adres spółki z o.o. jesteśmy zobowiązani do tego, aby zmienić umowę spółki z o.o.. Nie może ona zawierać błędnych informacji. Podając pełny adres narażamy się na dodatkowe koszty, ponieważ za każda zmianę w umowie spółki, trzeba wnieść opłatę.

Jeśli natomiast podaliśmy tylko miejscowość, to zmiana umowy spółki zależy od tego czy zmieniamy tylko ulicę, czy numer lokalu, czy także miejscowość.

 
2.Zmieniamy adres, ze zmianą miejscowości  

Zmieniając adres ze zmianą miejscowości zawsze musimy dokonać zmian w umowie spółki. Jest to niezależne od tego, czy podaliśmy pełny adres, czy siedzibę.

 

3.Zmieniamy adres, bez zmiany miejscowości  

Dokonujemy zmian w umowie spółki, tylko wtedy, gdy wcześniej w umowie podaliśmy pełny adres. Jeśli podaliśmy siedzibę, nie musimy dokonywać żadnych zmian.

Uwaga!  

W każdym przypadku, dokonywane zmiany należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego! 

Dodaj komentarz