Czy warto wybrać spółkę cywilną?

Spółka cywilna jest najprostszą formą, w jakiej można wspólnie prowadzić działalność gospodarczą. Mimo to, nie jest zbyć często wybierana do prowadzenia działalności gospodarczej. Być może jest to spowodowane tym, że wspólnicy w pełni odpowiadają za zobowiązania spółki.  spółka cywilna

Brak ograniczonej odpowiedzialności majątkowej wspólników to istotna wada spółki cywilnej. Ponieważ przedsiębiorstwo w tej formie nie posiada osobowości prawnej, wszelkie nabywane prawa i zaciągane zobowiązania wchodzą w skład ich wspólnego majątku. Majątkiem spółki cywilnej nie jest wkład, wniesiony przez wspólników, lecz cały majątek jaki jest własnością poszczególnych wspólników.

Kolejną wadą spółki cywilnej jest utrudniona możliwość prowadzenia działalności na dużą skalę ze względu na uproszczoną regulację prawną i dużą odpowiedzialność wspólników. Wspólnicy spółki cywilnej mogą mieć również problemy z zaciąganiem kredytów.

Jeżeli ma się obawy o swój majątek oraz nie ma się zaufania do swoich współwłaścicieli, nie powinno się decydować o założeniu takiej spółki. Znacznie lepszym rozwiązaniem będzie założenie lub kupno spółki handlowej, najlepiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dodaj komentarz