Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi mieć kapitał zakładowy?

Podstawowy element umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi postanowienie dotyczące jej kapitału zakładowego.

Wspólnicy spółki z o.o. obowiązkowo muszą wnieść kapitał zakładowy w wysokości nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych. Nie istnieje górna granica wysokości kapitału zakładowego. Jego wysokość musi jednak obowiązkowo zostać określona w umowie spółki.

Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego muszą zostać wniesione w całości przed złożeniem wniosku o jej rejestrację do Krajowego Rejestru Sądowego. Wkłady te mogą mieć charakter pieniężny, jak bądź niepieniężny, czyli tak zwany aport.

Nie ma obowiązku utrzymywania w spółce poziomu gotówki o wartości kapitału zakładowego. Z chwilą wniesienia kapitału staje się on własnością spółki, którym spółka może dysponować w sposób dowolny. Oznacza to, że nie ma gwarancji, aby spółka w danym momencie posiadała określoną w umowie wysokość środków pieniężnych. Jeżeli spółka ma wysoki kapitał zakładowy świadczy to jednak, że w pewnym momencie dysponowała danym majątkiem. Tym samym spółka o wyższym kapitale jest o wiele bardziej wiarygodna niż spółka o minimalnym kapitale zakładowym.

Dodaj komentarz