Czy prowadzenie niezarejestrowanej działalności może być legalne?

Okazuje się, że tak, jednak wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach.

Konstytucja Biznesu, która weszła w życie 30. kwietnia bieżącego roku wprowadziła możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej. Aby jednak można było ją poprowadzić, konieczne jest spełnienie następujących kryteriów:
– musi być prowadzona przez osobę fizyczną,
– jej miesięczny przychód nie może przekraczać 50% minimalnego wynagrodzenia,
– przez ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie mogła prowadzić działalności na rynku.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by mimo możliwości skorzystania ze zwolnienia zarejestrować swoją działalność. Co więcej, jeżeli nasz przychód przekroczy dany limit w przeciągu 7 dni musimy zarejestrować ją w CEIDG.

Prowadzenie działalności ewidencjonowanej nie tworzy obowiązku opłacania składek do ZUS, jednak wiąże się to z brakiem zgłoszenia do ubezpieczeń, a więc brakiem opieki zdrowotnej, prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego. Okres ten nie będzie się także liczył do emerytury.

Dodaj komentarz