Czy konieczne jest zwołanie zgromadzenia wspólników?

Najważniejsze decyzje, które dotyczą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje się na zgromadzeniu wspólników. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, aby zgromadzenie wspólników mogło się odbyć konieczne jest wysłanie zaproszeń do każdego ze wspólników przynajmniej dwa tygodnie przed dniem, na który zostało zaplanowane. Nasuwa się jednak pytanie, co w sytuacji gdy zaistnieje potrzeba nagłego spotkania i pilnego podjęcia uchwał?

KSH przewiduje możliwość zgromadzenia wspólników bez jego wcześniejszego zwołania, jednak pod warunkiem, że jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy, a także, gdy nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu przeciwko odbyciu się takiego zgromadzenia.

Cały kapitał oznacza, że na zgromadzeniu muszą być wszyscy wspólnicy niezależnie od tego, czy na umowie zawarte jest, iż uchwały podejmować można przy niższej frekwencji. Ważne jest jednak, że wspólnicy nie muszą uczestniczyć w zgromadzeniu osobiście. Każdy z nich ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa osobie, która w jego imieniu będzie reprezentowała jego interes. Niezwykle istotne jest, że pełnomocnikiem nie może być członek zarządu spółki ani też jej pracownik.

Więcej informacji o zgromadzeniu wspólników w spółce z o.o. znajdziesz TUTAJ

Dodaj komentarz