Czy cudzoziemiec może założyć spółkę z o.o. na terenie Polski?

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej mówi, że obcokrajowiec, który nie mieszka na terenie Polski może zakładać działalność gospodarczą tylko w formie spółki z ograniczoną

spółki dla obcokrajowców
spółki dla obcokrajowców

odpowiedzialnością,  spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, oraz akcyjnej.

Wynika z tego, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby cudzoziemiec właśnie u nas zakładał spółkę z o.o.. A przecież spółki z o.o. to bardzo korzystne rozwiązanie. Spółki z o.o. posiadają wiele zalet i są wybierane przez wielu przedsiębiorców. Proces ich zakładania nie jest bardzo łatwy, ale jeśli skorzystamy z czyjejś pomocy, lub zrobimy to przez internet, to będzie to o wiele prostsze.

Obcokrajowiec na terenie Polski może zakładać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na takich samych zasadach jak każdy jego obywatel. Nie ma żadnych utrudnień, ani ograniczeń.

Dlatego i ty możesz założyć spółkę z o.o. w Polsce.

Dodaj komentarz