Co to jest księga udziałów i co w niej zapisujemy?

Księgę udziałów, inaczej nazywaną księga wspólników zobowiązany jest prowadzić Zarząd spółki z o.o.. Tak wynika z art.188 Kodeksu spółek handlowych. 

księga udziałów

W księdze udziałów należy zapisywać:

  • – imię i nazwisko każdego wspólnika
  • – siedzibę i adres wspólnika
  • – liczbę i wartość nominalną udziałów każdego wspólnika
  • – stanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika
  • – wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów

Księga udziałów musi być dostępna w siedzibie spółki z o.o. i każdy wspólnik może ją przeglądać, kiedy tylko chce.

Na podstawie tej księgi tworzona jest także lista wspólników spółki z o.o., którą Zarząd sp. z o.o. ma obowiązek złożyć do KRS po każdym wpisaniu zmiany w księdze udziałów.

Dodaj komentarz