Co to jest holding?

Holding inaczej holding company ( od ang. hold – trzymać )  to zjawisko, które coraz częściej występuje na polskim rynku. Polega ono na grupowaniu podmiotów gospodarczych, najczęściej spółek, które są całkowicie samodzielne pod względem organizacyjnym oraz prawnym, jednak są też w pełni zależne pod względem finansowym od jednej z nich tzn. “firmy matki”.

Wyróżniamy następujące rodzaje holdingu:
1. Horyzontalny – obejmuje podmioty gospodarcze, prowadzące działalność w jednej dziedzinie.
2. Wertykalny – grupuje spółki w pewien sposób powiązania np. podmioty, które prowadzą stacje benzynowe z rafineriami.
3. Diagonalny – obejmuje spółki, które działają w różnych obszarach gospodarki.

Przedsiębiorcy prowadzą holding z kilku względów:
– ogranicza on wiele negatywnych konsekwencji wynikłych z pracy na obszarach objętych dużym ryzykiem,
– daje duże szanse na pozyskanie inwestorów,
– pozwala ograniczyć ryzyko inwestycyjne poprzez dysponowanie kapitałem zewnętrznym.

Komentarze

Dodaj komentarz