Co można zmienić w gotowej spółce z o.o.

Kupując gotową działalność gospodarczą zarejestrowaną w KRS znacznie usprawniamy i ułatwiamy procedurę otworzenia własnej firmy. Zwolnienie z formalności i wizyt w urzędach to duża korzyść dla każdej osoby, która planuje prowadzić biznes. Nabywca gotowej spółki otrzymuje podmiot gospodarczy, który posiada już niezbędne numery REGON i NIP oraz wpisy w rejestrze. Przedsiębiorcy często zastanawiają się, czy po zakupie mogą na przykład zmienić nazwę firmy.

Co można zmienić w gotowej spółce? ? Między innymi:

  • Zmiana wspólnika i zarządu
  • Zmiana nazwy i adresu
  • Zwiększenie kapitału zakładowego
  • Zmiana sposobu reprezentacji firmy

Niektóre zmiany, ze względu na ich istotę mogą wymagać wizyty u notariusza. Nie wszystkie kwestie jednak posiadają oficjalną formę. W dużej mierze zależy to na przykład od zapisu umowy przedsiębiorstwa. Zmiany, jakie podejmowane są w związku z działalnością gospodarczą i ujmowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym podzielić można na tak zwane konstytuowane oraz deklaratoryjne.

Różnica pomiędzy pierwszym a drugim charakterem wpisu do KRS polega na tym, że konstytuowane zmiany skuteczne są dopiero w chwili zarejestrowania, a deklaratoryjne odnoszą skutek już w chwili ich dokonania.

Dodaj komentarz