Bitcoin jako wkład do spółki

Bitcoin to kryptowaluta, w którą inwestują ludzie, z nadzieją, że kiedyś przyniesie im efekty. Początkowo bitcoin traktowano jako ciekawostkę, a nie alternatywę dla tradycyjnego pieniądza. Z biegiem czasu zyskiwała na popularności, co poskutkowało nie tylko stworzeniem innych kryptowalut, ale również możliwością dokonywania realnych transakcji z wykorzystaniem wirtualnych walut.

Spółki kapitałowe, aby mogły funkcjonować, muszą dysponować pewnym określonym minimalnym kapitałem zakładowym. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosić powinien 5 tys. złotych. Podstawowym obowiązkiem wspólników jest pokrycie swoich wkładów. Wkłady do spółki mogą mieć dwojaką postać – wkład pieniężny, czyli określona suma pieniędzy wpłacona do majątku spółki lub wkład niepieniężny.

Mając na uwadze k.s.h. można wywnioskować, że BTC posiada zdolność aportową, ponieważ nie jest prawem niezbywalnym, ani usługą. O bitcoinie nie można również mówić w kategorii świadczenia pracy. Co ważne BTC nie może być wkładem pieniężnym.

Zgodnie z powyższym, bitcoin może być wkładem niepieniężnym do spółki kapitałowej.

Dodaj komentarz