Absolutorium w spółce – kto może go otrzymać i kiedy?

Podczas trwania działalności gospodarczej przedsiębiorcy podejmują wiele uchwał i decyzji, których celem jest wdrożenie nowych rozwiązań i w rezultacie poprawienie wydajności firmy. Oprócz wyborów wpływających na spółkę, na niektórych zgromadzeniach decyzje dotyczą wspólników oraz sprawowanych przez nich funkcji i urzędów.

Co roku podczas zgromadzenia wspólników podejmowane zostają uchwały, z których jedna udziela członkom organów spółki absolutorium.

Absolutorium to uchwała, która “wyraża aprobatę” wspólników dla działań podejmowanych przez członków organów przedsiębiorstwa.

Uchwałę o udzielenie tego rodzaju dokumentu podejmuje się na głosowaniu tajnym. Zebranie tajne to inaczej odbywające się w sposób, który umożliwia podjęcie przez wspólników decyzji oraz oddanie głosów w tzw. sposób swobodny. Wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie, jeżeli zagłosuje na niego co najmniej bezwzględna większość kapitału zakładowego.

Konieczność udzielenia absolutorium dla członków zarządu dotyczy wszystkich członków sprawujących daną funkcję w roku obrotowym. Osoby fizyczne, których mandaty wygasły przed zebraniem także mają prawo do uczestnictwa w zgromadzeniu oraz przeglądania poszczególnych sprawozdań i opinii.

Dodaj komentarz