10 kwestii, które należy określić w umowie spółki

Kiedy decyzja o założeniu spółki zapadła i wiesz już co to za spółka, warto zadbać o poruszenie w umowie spółki lub w porozumieniu wspólników kilku kwestii.

  1. Zasady reprezentacji spółki – w umowie spółki można prawnie swobodnie kształtować zasady jej reprezentowania. 
  2. Prawo prowadzenia spraw spółki – umownie można również kształtować zasady prowadzenia spraw spółek osobowych.
  3. Sposób powoływania zarządu.
  4. Zasady “wyjścia” ze spółki – zbycie udziałów może być uwarunkowane dodatkowymi wymogami bądź zagwarantowane stosownymi opcjami. Umowa może zastrzec np. obowiązek uzyskania zgody zarządu.
  5. Sukcesja na wypadek śmierci wspólnika – w przypadku wspólników osób fizycznych w umowie spółki można wyłączyć dziedziczenie udziałów i przewidzieć spłatę spadkobierców niewstępujących do spółki.
  6. Zasady podejmowania decyzji przez wspólników – warto pomyśleć nad sposobem podejmowania uchwał w spółce. 
  7. Możliwość umorzenia udziałów – w przypadku spółek kapitałowych umorzenie udziałów albo akcji może nastąpić tylko wówczas, gdy zostało przewidziane w umowie albo statucie spółki.
  8. Określenie udziału w zysku spółki – w umowie spółki można szczegółowo uregulować udział wspólnika w zysku.
  9. Dodatkowe obowiązki wspólnika – zasadą jest, że wszelkie powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika w spółce z o.o. powinny być określone w umowie.
  10. Rok obrotowy spółki – co do zasady rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. Jeśli wspólnicy chcą przyjąć inny rok obrotowy wystarczy zamieścić odpowiedni zapis w umowie spółki.

Dodaj komentarz