Zmiany w CEIDG – 2018

Od 30. kwietnia 2018 roku przedsiębiorców obowiązują przepisy nowej ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Od tego czasu zmianie ulegnie zakres danych we wniosku CEIDG. Przedsiębiorcy nie podają już w nim daty urodzenia. Ponadto jedynym adresem jaki muszą umieścić na danym dokumencie jest adres doręczenia, który nie musi być adresem zamieszkania przedsiębiorcy. Zniesiono też konieczność podania informacji odnośnie małżeńskiej wspólności majątkowej.

Kolejną zmianą jest możliwość bezterminowego zawieszenia działalności. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi obawiać się automatycznego wykreślenia go z CEIDG, gdyż wznowić swoją działalność będzie mógł w każdej chwili. Nastąpiła też możliwość zmiany daty rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku nawet na datę wsteczną oczywiście jeżeli jest to data zgodna z rzeczywistością.

W przypadku złożenia wniosku o wpis do CEIDG jednak nie powzięcia działalności przedsiębiorca może złożyć wniosek rezygnacyjny nawet dzień po dniu, który został wskazany za dzień rozpoczęcia działalności.

Dodaj komentarz