Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

Każdy rodzaj spółki posiada pewien organ, który odpowiada za podejmowanie najważniejszych decyzji gospodarczych i zatwierdzanie działalności pozostałych organów. W przypadku spółki z o.o. jest to zgromadzenie wspólników.

Zgromadzenie może być zwyczajne, czyli takie, które zwołuje się pod koniec roku obrachunkowego lub nadzwyczajne, które musi mieć miejsce w innych, nieregularnych sytuacjach. Częściej jednak zwołuje się zgromadzenie wspólników zwyczajne w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej.

Kiedy mamy do czynienia ze zgromadzeniem nadzwyczajnym?
– gdy udziałowcy posiadający w sumie 10% udziałów, wyrażą takie żądanie,
– gdy wymaga tego interes spółki,
– gdy sporządzony bilans wykazał straty, powyżej sumy kapitału rezerwowego i połowy kapitału zakładowego.

Jeśli wciąż szukasz informacji na ten temat – skontaktuj się z nami! Odpowiemy na każde nurtujące Cię pytanie.

Dodaj komentarz