Dlaczego tak wiele osób decyduje się na kupno spółek?

Czyste spółki na sprzedaż to rozwiązanie, z którego coraz częściej korzystają osoby decydujące się na podjęcie własnej działalności. Czym różni się zakup spółki od przeprowadzenia procedury rejestracji podmiotu? W jaki sposób można zaoszczędzić czas i wejść na rynek w kilka dni? Rejestracja spółki wymaga przygotowania odpowiednich dokumentów oraz złożenia ich we właściwych urzędach. Prawdą jest,...

Jak zbudować markę online?

Dobry logotyp – logo to symbol, z którym Klienci będą kojarzyć daną firmę, produkt czy osobę. Wybór odpowiedniego logotypu to niekwestionowanie kluczowy moment stworzenie brandu. Wirtualna wizytówka – konsument nie chce dłużej niż kilka sekund szukać informacji o danej marce. Jeśli po chwili od wyszukania nie trafi na sensowne informacje o brandzie to prawdopodobnie do...

Z jakiego powodu firmy decydują się na zmianę nazwy?

Istnieje wiele powodów, które wpływają na to, że dana firma, decyduje się na tak drastyczną zmianę, która poniekąd wiąże się z szeregiem zadań, o których należy pamiętać. W ostatnich latach coraz więcej marek zmieniło swój wizerunek. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego tak się stało. Powody zmiany nazwy firmy: zbyt trudna nazwa, która utrudnia pozycjonowanie, wprowadzenie...

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych, nazywany także CIT jest podatkiem bezpośrednio obciążającym dochody przedsiębiorców. Dochodami są przychody ze sprzedaży, pomniejszone o koszty ich uzyskania. Podatkiem CIT objęte są osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne oraz inne spółki posiadające zdolność prawną, ale nieposiadające osobowości prawnej. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych dawniej dla wszystkich...

Mały ZUS Plus

Udogodnienia w postaci składek ZUS opłacanych w ramach Małego ZUS-u Plus nie będą dostępne dla wszystkich przedsiębiorców. Aby móc skorzystać z Małego ZUS-u Plus, przedsiębiorca musi spełniać następujące warunki: jego roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120.000 złotych,  w poprzednim roku kalendarzowym prowadził działalność przez co najmniej...