Błędy przy zawieraniu umowy zlecenie

Umowa zlecenie powinna oddawać rzeczywisty charakter wykonywanych zadań. Podpisując umowę z pracodawcą, zleceniobiorcą czy zamawiającym dzieło, warto znać przepisy. Na co uważać, podejmując się wykonania zlecenia? Najczęstsze pułapki to: – zawarcie umowy zlecenia, która w rzeczywistości jest umową o pracę. Umowa zlecenie różni się od stosunku pracy ze względu na: – brak podporządkowania poleceniom przełożonych,...

Rozwiązanie spółki w 2019

Najpopularniejszą formą spółki w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Powstaje ona w chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego momentu staje się podmiotem praw i obowiązków. Podmiot ten może zostać założony przez jedną lub więcej osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Cechą charakterystyczną dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest fakt, że wspólnicy...

Po co przekształcać jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Procedura przekształcania jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wyszła przede wszystkim naprzeciw potrzebom osób, które obawiały się o ciągłość prowadzonej działalności, jednocześnie chcąc zmienić formę prawną swojej działalności. Do najczęstszych powodów dla których przedsiębiorcy decydują się przekształcić JDG w spółkę z o.o. należy: – przygotowanie firmy do sprzedaży, – przygotowanie majątku firmy do...

Jak zawierać umowę ze spółką cywilną?

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, jak również nie stanowi podmiotu prawa oraz nie dysponuje własnym majątkiem. Podmiotowością prawną dysponują jednak wspólnicy, którzy działają w imieniu danej spółki. To właśnie wspólnicy nabywają prawa oraz zaciągają zobowiązania, które kolejno wchodzą w skład wspólnego majątku wszystkich wspólników. Spółka cywilna stanowi formę umowy, na podstawie której wspólnicy zobowiązują...

Gotowa spółka to może być coś więcej!

Tak dużo mówi się o gotowych spółkach i o tym, że warto zdecydować się na ich wybór… Oczywiście jest to jak najbardziej słuszne. Jednak czy gotowa spółka może być jeszcze atrakcyjniejszą ofertą? Gotowa spółka z o.o., to jednostka gospodarcza, która została już wcześniej zarejestrowana. W ciągu jednego dnia możemy nabyć ją od firmy zajmującej się...