Wady gotowej spółki

Oprócz wielu korzyści, którymi cechuje się gotowa spółka, powinniśmy również wiedzieć, że jednostka posiada wady m.in.: niepewność transakcji – na rynku istnieje mnóstwo ofert sprzedawców gotowych spółek. Decydując się na kupno gotowej spółki, należy być bardzo ostrożnym, ponieważ łatwo jest dać się oszukać. Niektóre firmy oferują sprzedaż podmiotów, które skupują z rynku, a następnie odsprzedają...

Czym jest rezygnacja z funkcji członka zarządu?

Rezygnacja z funkcji członka zarządu jest jednostronną czynnością prawną skuteczną z chwilą dojścia oświadczenia o rezygnacji do spółki. Oświadczenie woli członka zarządu stanowiące rezygnację z pełnionej funkcji jest złożone spółce z chwilą, gdy doszło ono do wiadomości spółki w taki sposób, że mogła się ona zapoznać z tego treścią. Aby to było możliwe, należy przesłać...

Dywidenda

Dywidenda – aktywa wypłacane właścicielom jako wynagrodzenie za udzielenie kapitału. O wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej lub zgromadzenie wspólników w przypadku spółki z o.o.  Warunkami wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych są: zakończenie roku obrotowego, sporządzenie sprawozdania finansowego, zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie, podjęcie decyzji o podziale...

Wkład wnoszony do spółki przez wspólników

W jaki sposób wnoszony jest wkład do spółki? Kto ma obowiązek dopełnienia tego obowiązku? Wspólnicy lub akcjonariusze, w zależności od formy prawnej, zobowiązani są do wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Przedmiotem wkładu może być własność bądź inne prawa majątkowe, a także świadczenie usług. Pokrycie wkładów może nastąpić również w formie pieniężnej. Wnoszony wkład stanowić...

Na czym polega atrakcyjność spółki z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej wybieraną formą prawną przez osoby podejmujące się prowadzenia własnej firmy. Jakie czynniki decydują o tym, że spółka z o.o. jest tak atrakcyjną formą prawną przyciągającą uwagę potencjalnych przedsiębiorców? Pierwszym czynnikiem wpływającym na wybór jest z pewnością bezpieczeństwo prowadzenia tego rodzaju podmiotu. W przypadku problemów finansowych właściciel odpowiada wyłącznie do...