Na czym polega przekształcenie spółki?

Przekształcenie spółki polega na tym, że spółka zmienia swoją formę prawną. Przykładowo spółka z o.o. staje się spółką komandytową. Przekształcenie jest procesem prawnym, który nie wiąże się z żadnym transferem majątku spółki. Nie wymaga ona również likwidacji spółki, która ulega przekształceniu, ani założenia nowej spółki. W jego wyniku jedna spółka staje się drugą spółką.  Przekształcenie...

Czym jest działalność nierejestrowana?

Osoby, które świadczą drobne usługi i osiągają tym samym niewielkie dochody nie muszą obligatoryjnie rejestrować własnej działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wraz z wejściem Konstytucji Biznesu wprowadzona została możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej. Jej funkcjonowanie uregulowane zostało dokładnie w ustawie – Prawo Przedsiębiorców. Do prowadzenia działalności uprawnione są osoby fizyczne jeżeli:...

Prosta Spółka Akcyjna

Minister Przedsiębiorczości i Technologii poinformował przedsiębiorców o wprowadzeniu w życie nowego rodzaju przedsiębiorstwa, które stanowić będzie duże ułatwienie. Prosta Spółka Akcyjna będzie nową formą spółki, którą założyć będzie można w systemie elektronicznym. Wprowadzenie modyfikacji i nowelizacji związane jest z chęcią wdrożenia ważnych rozwiązań w ramach ułatwień dla przedsiębiorców. Prosta Spółka Akcyjna może więc być dużym...

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych uregulowała powstanie powszechnego programu oszczędnościowego o nazwie Pracownicze Plany Kapitałowe.  Kolejność wdrażania programu w firmach zależy od wielkości przedsiębiorstwa, a ściślej mówiąc od liczby zatrudnionych pracowników.  Wdrożenie programu w firmie będzie wiązało się przede wszystkim z: obowiązkiem pracodawcy wyboru instytucji finansowej, z którą pracodawca...

PPK – co to za skrót i kogo dotyczy?

PPK inaczej Pracownicze Plany Kapitałowe – to rozwiązanie, które z założenia ma doprowadzić do powiększenia budżetu przyszłych emerytów. Plany Kapitałowe pozwalają na gromadzenie zebranych oszczędności w długim terminie. Fundusze zasilane są przez składki, jakie wpłacane są przez pracowników, pracodawców oraz budżet państwa. Pracownicy nie mają obowiązku zapisu do PPK. Przypisanie osoby nastąpi w sposób automatyczny,...