Z jakiego powodu firmy decydują się na zmianę nazwy?

Istnieje wiele powodów, które wpływają na to, że dana firma, decyduje się na tak drastyczną zmianę, która poniekąd wiąże się z szeregiem zadań, o których należy pamiętać. W ostatnich latach coraz więcej marek zmieniło swój wizerunek. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego tak się stało. Powody zmiany nazwy firmy: zbyt trudna nazwa, która utrudnia pozycjonowanie, wprowadzenie...

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych, nazywany także CIT jest podatkiem bezpośrednio obciążającym dochody przedsiębiorców. Dochodami są przychody ze sprzedaży, pomniejszone o koszty ich uzyskania. Podatkiem CIT objęte są osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne oraz inne spółki posiadające zdolność prawną, ale nieposiadające osobowości prawnej. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych dawniej dla wszystkich...

Mały ZUS Plus

Udogodnienia w postaci składek ZUS opłacanych w ramach Małego ZUS-u Plus nie będą dostępne dla wszystkich przedsiębiorców. Aby móc skorzystać z Małego ZUS-u Plus, przedsiębiorca musi spełniać następujące warunki: jego roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120.000 złotych,  w poprzednim roku kalendarzowym prowadził działalność przez co najmniej...

Siedziba firmy

Siedziba działalności gospodarczej podatnika to miejsce, w którym są wykonywane funkcje naczelnego zarządu przedsiębiorstwa. W większości sytuacji będzie to zatem jednocześnie miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Warto jednak zaznaczyć, że przyszły przedsiębiorca, rejestrując działalność gospodarczą, nie podaje we wniosku zgłoszeniowym bezpośrednio danych, które zostałyby nazwane “siedzibą firmy”.  Określenie stałego miejsca prowadzenia działalności jest dobrowolne, oznacza to,...

Jak nie płacić ZUSu – spółka z o.o.?

Obecnie najpopularniejszym sposobem na to, aby przedsiębiorca nie opłacał ZUS-owskich składek jest przekształcenie prowadzonej przez niego jednoosobowej działalności w spółkę prawa handlowego. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych spółka z o.o. jest spółką kapitałową, a co za tym idzie jej wspólnicy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Wyjątkiem od przedstawionej reguły jest sytuacja, w której jedynym...