Wpis do Krs

Decydując się na otworzenie własnej firmy konieczne jest dokonanie czynności rejestracyjnych. Jednym z rejestrów, w których koniecznie musi znaleźć się młody przedsiębiorca jest KRS, czyli Krajowy Rejestr Sądowy.

KRS to rejestr handlowy, który pozwala uzyskać informacje o każdym przedsiębiorcy, który jest się w nim znajduje. Nie każda firma jest jednak zobowiązana do dokonania takiego wpisu.

Obowiązek taki posiadają:
– spółki jawne,
– spółki partnerskie,
– spółki komandytowe,
– spółki komandytowo-akcyjne,
– spółki z ograniczona odpowiedzialnością,
– spółki akcyjne,
– spółki europejskie,
– spółdzielnie,
– spółdzielnie europejskie,
– europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
– przedsiębiorstwa państwowe,
– instytuty badawcze,
– przedsiębiorstwa państwowe,
– instytuty badawcze,
– przedsiębiorstwa zagraniczne,
– towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
– towarzystwa reasekuracji wzajemnej,
– oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Polski,
– główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
– główne oddziały zakładów reasekuracji,
– instytucje gospodarki budżetowej.

Z czym wiąże się niedopełnienie obowiązku rejestrowego?
W pierwszym etapie przedsiębiorca zostanie wezwany do dopełnienia tego obowiązku do 7 dni pod groźbą kary finansowej. Jeżeli mimo narzuconej kary, właściciel firmy nie dostosuje się do obowiązującego prawa wówczas kary te zostaną nałożone ponownie.

Dodaj komentarz