Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Jednym z podstawowych elementów zawartych na umowie spółki z o.o. jest jej kapitał zakładowy. Jego wartość ma stanowić swoiste zabezpieczenie dla wierzycieli spółki. W rzeczywistości ma ono jednak wyłącznie charakter wirtualny, ponieważ nie ma żadnych przepisów, które zabraniałyby rozdysponowywać tymi środkami.

Aktualnie spółka z o.o. wymaga wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego w wysokości 5 tysięcy złotych. Należy mieć na uwadze, że spółki wyposażone w wyższe środki budzą o wiele większe zaufanie w oczach klientów i kontrahentów.

Kapitał zakładowy w spółce możemy pokryć na dwa sposoby. Pierwszy z nich stanowią wkłady pieniężne, a więc w formie gotówki przekazanej do kasy lub kwoty wpłaconej na rachunek bankowy. Innym sposobem na pokrycie kapitału zakładowego jest aport, czyli wkłady niepieniężne. Mogą być to wszystkie zbywalne prawa majątkowe, które można wycenić np. prawo własności do nieruchomości lub jakiejkolwiek rzeczy ruchomej, a także autorskie prawo majątkowe.

Dodaj komentarz