Wkład wnoszony do spółki przez wspólników

W jaki sposób wnoszony jest wkład do spółki? Kto ma obowiązek dopełnienia tego obowiązku?

Wspólnicy lub akcjonariusze, w zależności od formy prawnej, zobowiązani są do wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Przedmiotem wkładu może być własność bądź inne prawa majątkowe, a także świadczenie usług.

Pokrycie wkładów może nastąpić również w formie pieniężnej.

Wnoszony wkład stanowić będzie majątek spółki oraz pewnego rodzaju zabezpieczenie interesów.

W przypadku wniesienia do spółki aportu należy pamiętać o tym, aby cechował się on:
– możliwością określenia wartości majątkowej
– możliwością umieszczenia go w bilansie
– możliwością zbycia go zgodnie z prawem
– możliwością ustanowienia prawa
– zdolnością poddania egzekucji

Udziały w spółce z o.o. – zapraszamy do przeczytania kolejnego artykułu.

Dodaj komentarz