Ulga na strat

Założenie własnej działalności to cel niejednej osoby. Przedsiębiorca, który zdecyduje się otworzyć własną firmę będzie mógł skorzystać z tzw. ulgi na start. Ulga ta polega na zwolnieniu z płacenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Ulga na start zacznie obowiązywać 31 marca 2018 roku. Skorzystać z niej będzie mógł przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną oraz:

  • po raz pierwszy podejmuje działalność gospodarczą,
  • podejmuje działalność gospodarczą kolejny raz, po upływie minimum 60 miesięcy od dnia zawieszenia lub zakończenia wykonywania działalności,
  • nie będzie wykonywał działalności na rzecz byłego pracodawcy.

Celem wprowadzenie ulgi na start jest zachęcenie ludzi do zakładanie własnej działalności gospodarczej. Po upływie 6 miesięcy, przedsiębiorca będzie uprawniony do korzystania z obecnie obowiązującej ulgi czyli opłacania preferencyjnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Korzystanie z ulgi na strat jest dobrowolne, osoba, która nie będzie chciała z niej korzystać może z niej zrezygnować poprzez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Dodaj komentarz