TOTAL BASE Sp.z o.o.

Rodzaj spółki: Sp.z o.o.
Data umowy spółki: 13.12.2017
Data wpisu do rejestru: brak
Nazwa rejestru: KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 5000PLN
Zakres PKD: PKD 50.40.Z, PKD 51.21.Z, PKD 52.24.A, PKD 52.24.C, PKD 52.22.A, PKD 52.29.C, PKD 49.41.Z, PKD 63.12.Z , PKD 73, PKD 77
Czy prowadziła działalność: nie prowadziła
Czy ma obroty (jakie): brak obrotów
Czy jest zadłużona (na jaką kwotę, jakiego rodzaju zadłużenie): brak zadłużenia
Bilans za dwa poprzednie lata działalności (proszę przesłać skan): brak
Czy posiada NIP, REGON: TAK
Czy jest zgłoszona do VAT: TAK
Czy jest zgłoszona do VAT EU:NIE
Czy ma uzyskane koncesje/pozwolenia/patenty/inne: nie
Czy ma zdolność kredytową (kwota): nie
Czy ma jakieś podpisane umowy/zobowiązania: nie
Inne ważne informacje: brak
Cena za zakup Spółki: 8000 PLN
Nazwa spółki: TOTAL BASE Sp.z o.o.
Numer KRS: 0000709547
NIP: 5272831232
REGON: 369000296
Osoba kontaktowa:

Imię nazwisko: Piotr Majtyka
telefon: 662010077
e-mail: p.majtyka@gmail.com

Proszę o potwierdzenie umieszczenia ogłoszenia na stronie.