Dywidenda

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej mają prawo do otrzymania dywidendy. Dywidenda jest częścią zysku netto (czyli po opodatkowaniu) spółki kapitałowej. Przeznaczona jest do podziału między wspólnikami lub akcjonariuszami. W przypadku gdy w spółce jest jeden wspólnik bądź akcjonariusz, dywidenda jest dla niego przeznaczona w całości. Dywidenda może być...