Jak powinna wyglądać poprawna umowa zlecenie?

Podstawą prawną przy zawieraniu umów zleceń jest Kodeks Cywilny. Z przepisów ustawy wynika m.in., że zleceniobiorca zobowiązuje się do starannego działania, ale nie odpowiada za efekty pracy. UWAGA! Nie można zastąpić umowy o pracę kontraktami cywilnoprawnymi. Przedsiębiorca nie ma prawa proponować takiego rozwiązania. Ustnie czy na piśmie? Z Kodeksu Cywilnego nie wynika bezpośrednio, że umowa...