Wpis do Krs

Decydując się na otworzenie własnej firmy konieczne jest dokonanie czynności rejestracyjnych. Jednym z rejestrów, w których koniecznie musi znaleźć się młody przedsiębiorca jest KRS, czyli Krajowy Rejestr Sądowy. KRS to rejestr handlowy, który pozwala uzyskać informacje o każdym przedsiębiorcy, który jest się w nim znajduje. Nie każda firma jest jednak zobowiązana do dokonania takiego wpisu....