Jak powinna wyglądać poprawna umowa zlecenie?

Podstawą prawną przy zawieraniu umów zleceń jest Kodeks Cywilny. Z przepisów ustawy wynika m.in., że zleceniobiorca zobowiązuje się do starannego działania, ale nie odpowiada za efekty pracy. UWAGA! Nie można zastąpić umowy o pracę kontraktami cywilnoprawnymi. Przedsiębiorca nie ma prawa proponować takiego rozwiązania. Ustnie czy na piśmie? Z Kodeksu Cywilnego nie wynika bezpośrednio, że umowa...

Błędy przy zawieraniu umowy zlecenie

Umowa zlecenie powinna oddawać rzeczywisty charakter wykonywanych zadań. Podpisując umowę z pracodawcą, zleceniobiorcą czy zamawiającym dzieło, warto znać przepisy. Na co uważać, podejmując się wykonania zlecenia? Najczęstsze pułapki to: – zawarcie umowy zlecenia, która w rzeczywistości jest umową o pracę. Umowa zlecenie różni się od stosunku pracy ze względu na: – brak podporządkowania poleceniom przełożonych,...