Jak zawierać umowę ze spółką cywilną?

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, jak również nie stanowi podmiotu prawa oraz nie dysponuje własnym majątkiem. Podmiotowością prawną dysponują jednak wspólnicy, którzy działają w imieniu danej spółki. To właśnie wspólnicy nabywają prawa oraz zaciągają zobowiązania, które kolejno wchodzą w skład wspólnego majątku wszystkich wspólników. Spółka cywilna stanowi formę umowy, na podstawie której wspólnicy zobowiązują...

Czy warto wybrać spółkę cywilną?

Spółka cywilna jest najprostszą formą, w jakiej można wspólnie prowadzić działalność gospodarczą. Mimo to, nie jest zbyć często wybierana do prowadzenia działalności gospodarczej. Być może jest to spowodowane tym, że wspólnicy w pełni odpowiadają za zobowiązania spółki.   Brak ograniczonej odpowiedzialności majątkowej wspólników to istotna wada spółki cywilnej. Ponieważ przedsiębiorstwo w tej formie nie posiada osobowości...