Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych nazywany także CIT jest podatkiem bezpośrednim obciążającym dochody przedsiębiorców. Dochodami są przychody ze sprzedaży pomniejszone o koszty ich uzyskania. Podatkiem CIT objęte są osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne oraz inne spółki posiadające zdolność prawną ale nieposiadające osobowości prawnej. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych do niedawna dla...