SYNDYK – kto to jest?

Syndyk to pojęcie bardzo mało znane, nic zatem dziwnego, jeżeli nigdy się z nim nie spotkałeś. Jednostki, które jednak miały z nim do czynienia na pewno nie wspominają tego spotkania mile.

Syndyk to pełnomocnik Sądu, który zajmuje się likwidacją majątku upadłego. Obejmuje on majątek firmy bądź też osoby prywatnej, która została postawiona w stan upadłości, a następnie nim zarządza.
Zadaniem syndyka jest zadowolić roszczenia zgłaszane przez wierzycieli oraz jeżeli to możliwe zachować przedsiębiorstwo dłużnika.

Do podstawowych zadań syndyka należy:
– zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości wierzycieli, banki, instytucje finansowe,
– ujawnienie postanowienia o upadłości w księdze wieczystej,
– sprawozdawczość,
– dopilnowanie roszczeń pracowniczych,
– spis inwentarza,
– oszacowanie wartości upadłości,
– ustanowienie planu likwidacyjnego,
– zabezpieczenie majątku firmy.

Działalność syndyka podejmowana jest w momencie gdy istnieje konieczność uregulowania zadłużenia upadłego przedsiębiorstwa. Należy mieć jednak na uwadze, że syndyk musi zrobić wszystko co w jego mocy, aby zachować daną działalność.

Dodaj komentarz