Spółka na wyspach Marshalla

Republika Wysp Marshalla to niewielkie państwo składające się z 1225 wysp położonych w archipelagu wysp Mikronezji w zachodniej części Pacyfiku. W 1986 roku w życie weszło porozumienie pomiędzy Republika Wysp Marshalla, a Stanami Zjednoczonymi dotyczące wolnego stowarzyszenia. Aktualnie państwo to rozwija się dzięki takim sektorom jak rolnictwo, rybołówstwo i turystyka.
Prawo na wyspach Marshalla uznawane jest za wzorzec optymalizacji podatkowej. Rejestr handlowy Wysp Marshalla odpowiadający polskiemu Krajowemu Rejestrowi Sądowemu został całkowicie sprywatyzowany, przez co dało się podnieść poziom obsługi podmiotów gospodarczych.

Jakie są zatem zalety prowadzenia spółki kapitałowej w tym kraju? Przede wszystkim brak uregulowań odnośnie minimalnego kapitału zakładowego spółki, możliwość powołania jednoosobowego zarządu spółki, brak obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego, a także możliwość odbywania posiedzeń zarządu oraz walnego zgromadzenia poza terytorium danego państwa.

Wyspy Marshalla bez wątpienia stanowią raj podatkowy. Część spółek w ogóle nie jest opodatkowanych podatkiem dochodowym natomiast spółki z zagranicznym kapitałem nie mają obowiązku opłacać nie tylko podatku dochodowego, ale również podatku korporacyjnego, podatku od aktywów, obrotów, jak również opłat skarbowych i kontroli dewizowych.

Czy zatem zagraniczny przedsiębiorca ma jakiekolwiek obowiązki? Zobowiązany jest wyłącznie do regulacji jednorazowej należności publicznoprawnej, która ma postać rocznej zryczałtowanej opłaty na rzecz podmiotu, który zajmuje się prowadzeniem rejestru spółek.

raj_podatkowy

Dodaj komentarz