Spółka akcyjna

Spółka akcyjna (s.a.) spółka należąca do grupy spółek kapitałowych w Polsce. Opiera się ona na obiegu akcjami, które są w posiadaniu akcjonariuszy. Jej działanie regulowane jest przez Kodeks Spółek Handlowych. Kapitał zakładowy podzielony jest na akcje. Mogą być one kupowane lub sprzedawane na giełdzie.
Spółka kapitałowa posiada osobowość prawną, co wiąże się z tym, że posiada swoje organy. Są nimi:

  1. -Zarząd – prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, zostaje powoływany na maksymalnie 5 letnią kadencję,
  2. -Walne Zgromadzenie – zwyczajne lub nadzwyczajne,
  3. -Rada Nadzorcza – składa się z minimum 3 członków, którzy nadzorują pracę Zarządu.

Główne cechy spółki akcyjnej:

  • -akcjonariusze nie są zobowiązani do płacenia długów spółki,
  • -umowa, musi być zawarta w formie aktu notarialnego,
  • -posiada osobowość prawną,
  • -kapitał zakładowy musi wynosić co najmniej 100.000 złotych,
  • -najważniejsze znaczenie mają udziały o równej wartości nominalnej, dodatkowo mogą dzielić się na uprzywilejowane i zwykłe,
  • -jest wpisana do KRS.

Dodaj komentarz