Rozwiązanie spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być rozwiązana z kilku przyczyn. Może to być na przykład wynik ogłoszenia upadłości spółki, podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników lub upłynięcia czasu określonego w umowie spółki, po którym ma ona być rozwiązana.

Rozwiązanie spółki z o.o. może nastąpić również w wyniku postanowienia sądu rejestrowego. Dzieje się tak, gdy:

  • działalność spółki jest sprzeczna z prawem,
  • nie zawarto umowy spółki,
  • umowa nie zawiera koniecznych informacji takich, jak np. przedmiot działalności spółki,
  • strony podpisujące umowę spółki nie posiadają osobowości prawnej. Rozwiązania spółki w powyższych przypadkach można uniknąć, jeśli w porę naprawi się te błędy.

Rozwiązanie spółki z o.o następuje w sądzie, który odpowiada jej siedzibie. Jeśli wartość przedmiotu sporu (tj. spółki) przekracza 75 tysięcy złotych, to o rozwiązaniu decyduje sąd okręgowy, jeśli spółka ma wartość mniejszą niż 74 tysięcy złotych, to postępowanie odbywa się w sądzie rejonowym.

Ważnym etapem rozwiązywania spółki jest jej likwidacja. To czas, w którym należy zamknąć wszystkie sprawy przedsiębiorstwa, spłacić wszelkie należności, ściągnąć wierzytelności i upłynnić majątek spółki. Następnie firmę wykreśla się z KRS.

Dodaj komentarz