Rejestracja spółki jawnej i komandytowej przez internet!

Nowelizacja Kodeksu Spółek handlowych, która została zaakceptowana przez Senat dnia 4 grudnia 2014 roku, wprowadza możliwość rejestracji spółek komandytowych i jawnych przez Internet. Jest to już rejestracja spółki jawnejmożliwe od 15 stycznie 2015 roku. 

Nowa ustawa przewiduje rejestrację spółki jawnej i komandytowej z wykorzystaniem wzorca umowy, który został udostępniony w specjalnym systemie online. Wszystko ma na celu zmniejszenie biurokracji i okresu czekania na założenie własnej działalności. Jest to proces łatwy i wymaga jedynie podpisu elektronicznego.

Do momentu 15 stycznie możliwe było jedynie zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet. Założenie spółki jawnej wymagało zawarcia umowy w tradycyjnej formie a komandytowej w formie aktu notarialnego. Wiąże się to także z obniżeniem kosztów.

Dodatkowo ustawodawcy planują umożliwić dokonywanie zmian w umowie spółek (prokura, adres, zbycie ogółu praw itp.) także przez internet.

 

Dodaj komentarz