Założenie konta

Rejestracja kont w systemie teleinformatycznym dla wszystkich wspólników.