Przekazanie dokumentów

Sporządzenie i złożenie dokumentacji w ramach aktualizacji danych w KRS.