Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych, nazywany także CIT jest podatkiem bezpośrednio obciążającym dochody przedsiębiorców. Dochodami są przychody ze sprzedaży, pomniejszone o koszty ich uzyskania. Podatkiem CIT objęte są osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne oraz inne spółki posiadające zdolność prawną, ale nieposiadające osobowości prawnej.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych dawniej dla wszystkich podmiotów wynosiła 19%. Od stycznia 2017 roku małych podatników obowiązywała niższa stawka w wysokości 17%. Natomiast w styczniu 2020 r., dokonano jej obniżenia- do 9%.

Od bieżącego roku zmianie uległ także limit, który określa kto jest małym podatnikiem.

Aktualnie jest nim przedsiębiorstwo, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęło przychody ze sprzedaży wraz z podatkiem od towarów i usług, nie wyższe niż równowartość 2 mln euro– nie jak w poprzednich latach 1,2 mln euro.

Nowe przedsiębiorstwa także są objęte niższą stawką CIT jeśli nie powstały w wyniku określonych w przepisach działaniach restrukturyzacyjnych.

Instytucjami zwolnionymi z konieczności płacenia tego podatku są m.in.: Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki budżetowe, gminy, organizacje religijne.

Dodaj komentarz