KSIĘGOWOŚĆ

Nasza firma zajmuje się również księgowością. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, certyfikat Ministra Sprawiedliwości oraz niezbędne ubezpieczenie. Prowadzimy:

1) księgowość uproszczoną

W jej ramach księgujemy dokumenty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, wyliczamy zaliczki na podatek dochodowy, prowadzimy ewidencję środków trwałych i wyposażenia, sporządzamy i składamy deklaracje skarbowe oraz deklaracje ZUS, doradzamy w zakresie wyboru formy opodatkowania.

2) księgowość pełną

Opracowujemy politykę rachunkowości oraz zakładowy plan kont, otwieramy księgi rachunkowe na dzień rozpoczęcia działalności, dokonujemy bieżących zapisów dokumentów w księdze rachunkowej, wyliczamy zaliczki na podatek dochodowy, prowadzimy ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzgadniamy salda należności i zobowiązań, zamykamy rok obrotowy, sporządzamy sprawozdania finansowe oraz generujemy wszelkie deklaracje skarbowe i deklaracje ZUS.

Pełna księgowość dla spółki z o.o. w naszej firmie:

  • do 10 dokumentów 245 zł
  • do 20 dokumentów 385 zł
  • do 50 dokumentów 595 zł
  • do 100 dokumentów 875 zł

3) obsługę kadrowo-płacową

Prowadzimy ewidencję pracowników oraz ich akta osobowe. Rejestrujemy pracowników w ZUS, sporządzamy listę płac, naliczamy i sporządzanie listy wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło, prowadzimy kartoteki wynagrodzeń oraz sporządzamy miesięcznych deklaracji ZUS.