Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych jest polską ustawą z dnia 15 września 2000 roku, regulującą funkcjonowanie spółek handlowych.

Do spółek handlowych zalicza się spółki osobowe (spółka, jawna, spółka, partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna) oraz spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna).

Kodeks nie reguluje działania spółek cywilnych, które funkcjonują na zasadach Kodeksu cywilnego.

Kodeks spółek handlowych zawiera przepisy normujące tworzenie, organizację, funkcjonowanie oraz sposób rozwiązywania spółek. Kodeks zawiera także przepisy dotyczące łączenie i podział spółek oraz przekształcanie ich w inną spółkę handlową.

Obecny KSH zastąpił wcześniej obowiązujący Kodeks handlowy z 1934 roku, który oprócz przepisów normujących ustrój spółek handlowych zawierał także przepisy normujące czynności handlowe.

Dowiedz się więcej o Kodeksie cywilnym.

Dodaj komentarz