Kodeks pracy 2019

Zmiany w kodeksie pracy 2019 są nieuniknione. Nowe przepisy budzą jednak kontrowersje oraz sprzeciw wielu grup, które nie zgadzają się na zmianę przepisów w kodeksie pracy w takiej formie. Co się zmieni w nowym kodeksie pracy?

Nowy kodeks pracy 2019 jest bardzo potrzebny, ale jak zapowiedziano w tej kadencji nie ma możliwości, aby rozpocząć pracę nad przepisami, dlatego nadgodziny, urlopy pozostają bez zmian.

Zmiany w kodeksie pracy przewidują między innymi ujednolicenie czasu urlopu. Po zmianach pracownikom ma przysługiwać 26 dni wolnych od pracy. Takie zmiany mają jednak swoje konsekwencję. Według nowych przepisów w kodeksie pracy, po zmianach będzie przedawnienie urlopu. Jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu za dany rok, w tym samym roku, ma czas na odrobienie zaległości w odpoczywaniu tylko do końca I kwartału roku następnego.

Nowy kodeks ma ograniczyć umowy cywilnoprawne na korzyść umów o pracę, ale ich wachlarz ma być szerszy. Chodzi o większą elastyczność umów o pracę.

Fundusze zgromadzone na specjalnym koncie, według zmian w Kodeksie Pracy mogą zostać rozdysponowane w następujący sposób:
pracodawca może wysłać swojego pracownika na bezpłatny urlop,
obniżyć wymiar czasu pracy i różnice wypłacać z środków zgromadzonych za nadgodziny,
pracownik będzie mógł wystąpić o bezpłatny urlop, ale zgodę na to będzie musiał wyrazić pracodawca.

Komentarze

Dodaj komentarz