Jak ogłosić zmianę miejsca prowadzenia spółki z o.o?

Więcej informacji o spółkach znajdziesz na naszej stronie głównej.

Serdecznie zapraszamy!!

KLIK

Zmieniając adres spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązani jesteśmy do podjęcia odpowiedniej uchwały przez Zarząd. Fakt o wprowadzeniu takiej zmiany należy również ogłosić w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zmianę adresu spółki możemy podzielić na dwie sytuacje. W pierwszej wraz ze zmianą adresu spółki dokonujemy zmiany jej siedziby. Jeżeli adres spółki nie znajduje się w miejscowości, w której mieści się siedziba spółki wówczas sama uchwała Zarządu nie będzie wystarczająca. W pierwszej kolejności Zgromadzenie Wspólników musi podjąć uchwałę, która zmienia umowę spółki. Protokół z takiego zgromadzenia musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Po dopełnieniu tej kwestii zmianę umowy spółki należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jeżeli zmieniamy adres spółki, jednak nie dokonujemy zmiany siedziby wówczas wystarczająca jest uchwała Zarządu spółki, chyba że w umowie spółki kompetencje te zostały przesunięte na inny organ. W uchwale tej zarząd musi wskazać nowy adres, a także datę, od której będzie on obowiązywał.

Dodaj komentarz