Jak nie płacić ZUSu – spółka z o.o.?

Obecnie najpopularniejszym sposobem na to, aby przedsiębiorca nie opłacał ZUS-owskich składek jest przekształcenie prowadzonej przez niego jednoosobowej działalności w spółkę prawa handlowego.

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych spółka z o.o. jest spółką kapitałową, a co za tym idzie jej wspólnicy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Wyjątkiem od przedstawionej reguły jest sytuacja, w której jedynym wspólnikiem spółki kapitałowej jest jedna osoba fizyczna. 

Nie ma przeciwwskazań, aby działalność w formie spółki z o.o. prowadzić w formie spółki jednoosobowej. Aby jednak nie płacić ZUSu wystarczy, aby w spółce znalazła się inna osoba będąca drugim wspólnikiem – wówczas ani założyciel ani też osoba posiadająca nawet mniejszościowy pakiet udziałów nie będzie podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom. 

Analogiczne prawa względem nie opłacania ubezpieczeń społecznych mają osoby dokonujące przekształcenia spółki osobowej w spółkę z o.o.. W tym wypadku pomimo, że nowo powstała spółka nie jest podmiotem nowym to jednak z daniem przekształcenia jej w spółkę kapitałową będzie przysługiwało zwolnienie jej dotychczasowych wspólników z obowiązkowych ubezpieczeń.

Dodaj komentarz