Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi mieć kapitał zakładowy?

Podstawowy element umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi postanowienie dotyczące jej kapitału zakładowego. Wspólnicy spółki z o.o. obowiązkowo muszą wnieść kapitał zakładowy w wysokości nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych. Nie istnieje górna granica wysokości kapitału zakładowego. Jego wysokość musie jednak obowiązkowo zostać określona w umowie spółki. Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego muszą zostać wniesione...

Zmiany w CEIDG – 2018

Od 30. kwietnia 2018 roku przedsiębiorców obowiązują przepisy nowej ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Od tego czasu zmianie ulegnie zakres danych we wniosku CEIDG. Przedsiębiorcy nie podają już w nim daty urodzenia. Ponadto jedynym adresem jaki muszą umieścić na danym dokumencie jest adres doręczenia, który nie...

Czy konieczne jest zwołanie zgromadzenia wspólników?

Najważniejsze decyzje, które dotyczą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje się na zgromadzeniu wspólników. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, aby zgromadzenie wspólników mogło się odbyć konieczne jest wysłanie zaproszeń do każdego ze wspólników przynajmniej dwa tygodnie przed dniem, na który zostało zaplanowane. Nasuwa się jednak pytanie, co w sytuacji gdy zaistnieje potrzeba nagłego spotkania i pilnego...

Polska bezgotówkowa

Jak zwykle nowy rok dał nowe możliwości dla przedsiębiorców. Początek roku 2018 przyniósł inicjatywę, która ma za zadanie usprawnić rozwój, przede wszystkim małym podmiotom gospodarczym. Akcja “Polska bezgotówkowa” polega na umożliwieniu, wszystkim przedsiębiorstwom, obsługi transakcji bezgotówkowych przy pomocy terminali płatniczych. Przyczyną wprowadzonych udogodnień jest potrzeba wychodzenia na przeciw wymaganiom konsumentów – w dzisiejszych czasach przewagę...

KRS online

Wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego wysyłane wyłącznie online? Od 1 marca 2020 roku stanie się to rzeczywistością! Nowelizacja ustawy o KRS wprowadza przede wszystkim obowiązek składania wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców, a także dokumentów, które stanowią podstawę wpisu wykorzystując system teleinformatyczny. Dzięki temu proces ten ma być szybszy i łatwiejszy. Na etapie wypełniania formularzy...