Franczyza

Niejedna osoba decyduje się na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Problem może pojawić się podczas wyboru profilu działalności. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest podjęcie franczyzy.

Franczyza to system sprzedaży towarów, usług lub technologii oparty na ciągłej współpracy dwóch niezależnych przedsiębiorstw. Podmiotami franczyzy są:

 • Franczyzodawca to strona, która udziela praw oraz nakłada obowiązki franczyzy. Upoważnia on franczyzobiorcę do korzystania z pakietów wchodzących w skład franczyzy.
 • Franczyzobiorca to strona, która uzyskuje prawa oraz przyjmuje obowiązki wynikające z franczyzy. Głównymi obowiązkami franczyzobiorcy jest prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu oraz na własny rachunek oraz płacenie wynagrodzenia franczyzodawcy.

W ramach umowy franczyzobiorca uzyskuje prawo do korzystania:

 • z nazwy handlowej oraz znaku towarowego lub usługowego,
 • z metod prowadzenia działalności,
 • z wiedzy technologicznej, systemów postępowania oraz praw własności intelektualnej lub przemysłowej,
 • ze stałej pomocy handlowej i technicznej.

Franczyza działa w takich branżach, jak np.:

 • moda,
 • gastronomia,
 • kosmetyki,
 • apteki,
 • stacje paliw,
 • finanse i bankowość,
 • edukacja.

Odwiedź naszą stronę główną!

Dodaj komentarz