Formy działalności gospodarczej w Polsce

W Polsce wyróżniamy 3 rodzaje działalności gospodarczej:

  1. indywidualne prowadzenie działalności gospodarczej 
  2. spółki osobowe
  3. spółki kapitałowe

Indywidualne prowadzenie działalności gospodarczej są to przeważnie bardzo małe przedsiębiorstwa. Założyciel firmy osobiście prowadzi działalność, reprezentuje ją a także jest jej jedynym właścicielem.  Zaletami takiej działalności są: brak kapitału początkowego oraz rejestracja jest tania i przedsiębiorca nie ma osobowości prawnej. To najprostsza forma prowadzenia działalności.

Spółki osobowe możemy podzielić na:

  • spółki cywilne – mają niewielki zakres, odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą wszyscy wspólnicy, koszty rejestracji też są stosunkowo niskie, zasady ich funkcjonowania reguluje kodeks cywilny,

 

  • spółki partnerskie – są przeznaczone dla osób wykonujący zawód wolny, nie posiadają osobowości prawnej, dają możliwość połączenia kapitału i potencjału kilku osób, wymagają prowadzenia pełnej księgowości,

 

  • spółki komandytowe – nie mają osobowości prawnej jednak posiadają zdolności prawne, mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, za zobowiązania spółki odpowiada w sposób nieograniczony  co najmniej jeden ze wspólników, a sposób ograniczony odpowiada co najmniej jedna osoba, nazwa takich spółek powinna zawierać co najmniej jedno nazwisko wspólnika oraz dopisku spółka komandytowa,

 

  • spółki komandytowo-akcyjne – nie posiadają osobowości prawnej, ich kapitał zakładowy musi wynosić minimum 50 000 złotych, powinny zawierać nazwisko lub nazwę firmy jednego ze wspólników,

 

  • spółki jawne – mają duży zakres działalności, zobowiązani są ją założyć właściciele spółki cywilnej gdy ich obrót w przeciągu dwóch ostatnich lat przyniósł przychód netto przekraczający 800 000 euro, wymagają wpisu do KRS, są regulowane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, nie mają osobowości prawnej.

 

A spółki kapitałowe podzielimy na:

  • spółki akcyjne – są to przeważnie duże lub średnie przedsiębiorstwa, posiadają osobowość prawną, wymagają prowadzenia pełnej księgowości, wkład zakładowy wynosi minimum 100 000 złotych, mają brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania własnym majątkiem,

 

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wkład zakładowy wynosi minimum 5 000 złotych, posiadają osobowość prawną, wymagają rejestracji w KRS i umowy spółki w formie aktu notarialnego, najwyższą władzą jest zgromadzenie wspólników, reprezentuje je zarząd, wymagają prowadzenia pełnej księgowości.

 

Dodaj komentarz