Ulga na strat

Założenie własnej działalności to cel niejednej osoby. Przedsiębiorca, który zdecyduje się otworzyć własną firmę będzie mógł skorzystać z tzw. ulgi na start. Ulga ta polega na zwolnieniu z płacenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Ulga na start zacznie obowiązywać 31 marca 2018 roku. Skorzystać z niej...

Ewidencja przedsiębiorców od marca 2018 r.

Celem projektu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy jest Usprawnienie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przepisy mają zacząć obowiązywać już od marca bieżącego roku. Na jakie zmiany powinniśmy się przygotować? Przedsiębiorcy mogą być pozytywnie zaskoczeni prognozowanymi zmianami, ponieważ w znaczący sposób przyśpieszą procedurę rejestracji oraz...

Podmiotowość prawna spółki jawnej

Spółka jawna należy do grona spółek osobowych, które zostają założone w celu prowadzenia firmy o większym rozmiarze. Powstaje w chwili wpisania jej do rejestru. Może zostać zarejestrowana zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne. Wspólnicy spółki jawnej nie mają obowiązku pokrycia kapitału zakładowego. Umowa spółki zostaje zawarta na piśmie i każdy wspólnik musi się tak...

Kapitał własny

Kapitał własny to wartość środków gospodarczych, które zostały wniesione przez założycieli przedsiębiorstwa oraz środki, które zostały wygenerowane podczas trwania działalności. Jednostki, które wniosły majątek do firmy, nabywają prawo do uczestniczenia w podziale zysku oraz do zwrotu kapitału w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa. Kapitał własny obejmuje: kapitały powierzone, które są pierwotnymi wkładami finansowymi lub rzeczowymi właścicieli, wniesione...

Zakazane kody PKD

Wybór kodu PKD stanowi jeden z etapów niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Zakres PKD należy zamieścić w umowie spółki jeszcze przed jej założeniem. Prawidłowe określenie kodów jest ważne z 3 powodów: 1. Wykonywanie działalności wykraczających poza kody określone w umowie może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę kary grzywny. 2. Oferty przetargowe oraz konkursy o dotację...