Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych nazywany także CIT jest podatkiem bezpośrednim obciążającym dochody przedsiębiorców. Dochodami są przychody ze sprzedaży pomniejszone o koszty ich uzyskania. Podatkiem CIT objęte są osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne oraz inne spółki posiadające zdolność prawną ale nieposiadające osobowości prawnej. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych do niedawna dla...

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

Każdy rodzaj spółki posiada pewien organ, który odpowiada za podejmowanie najważniejszych decyzji gospodarczych i zatwierdzanie działalności pozostałych organów. W przypadku spółki z o.o. jest to zgromadzenie wspólników. Zgromadzenie może być zwyczajne, czyli takie, które zwołuje się pod koniec roku obrachunkowego lub nadzwyczajne, które musi mieć miejsce w innych, nieregularnych sytuacjach. Częściej jednak zwołuje się zgromadzenie...

Dlaczego warto założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Ogólnie na temat zakładania spółek znajdziesz TUTAJ. Wielu początkujących przedsiębiorców decyduje się poprowadzić firmę w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze względu na jej szybki proces rejestracyjny. Często zupełnie nieświadomie narażają się tym samym na dodatkowe koszty z jakimi wiąże się księgowość pełna, której prowadzenia wymaga spółka z o.o.. Osoby stawiające pierwsze kroki w ogromnym świecie...

Numer identyfikacji podatkowej

Chcesz kupić spółkę? Zapraszamy na naszą stronę główną! Numer identyfikacji podatkowej (w skrócie NIP) służy do identyfikacji podatników w Polsce. Nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego, obowiązuje od 1996 roku. Do 31 sierpnia 2011 roku osoby fizyczne, które nie prowadziły działalności gospodarczej, miały obowiązek używania NIPu jako identyfikatora podatkowego. Od 1 września 2011 posługują się...

REGON

REGON – Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej. Rejestr ten prowadzony jest przez Prezesa GUS. Rejestr na bieżąco aktualizuje swój zbór informacji o podmiotach gospodarki narodowej. Prowadzony jest w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych posadowionych w 16 urzędach statystycznych. Wpisowi do rejestru REGON podlegają: – osoby prawne, – jednostki...