Adres spółki z o.o.

Adres spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi konkretyzację siedziby – podajemy wówczas nie tylko miejscowość, ale także ulicę, numer budynku, ewentualnie lokalu. Nie jest on wymagany w umowie spółki. Adres spółki wskazuje Zarząd spółki właściwemu sądowi rejestrowemu w zgłoszeniu spółki do KRS. Oznaczenie adresu spółki w ramach siedziby staje się decydujące ze względu na działalność operacyjną...

Franczyza

Niejedna osoba decyduje się na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Problem może pojawić się podczas wyboru profilu działalności. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest podjęcie franczyzy. Franczyza to system sprzedaży towarów, usług lub technologii oparty na ciągłej współpracy dwóch niezależnych przedsiębiorstw. Podmiotami franczyzy są: Franczyzodawca to strona, która udziela praw oraz nakłada obowiązki franczyzy. Upoważnia on...

Kworum

Mianem „kworum” określamy minimalną liczbę członków zgromadzenia, która niezbędna jest do prowadzenia obrad lub powzięcia wiążących decyzji. Kworum istotne jest podczas podejmowania uchwały odpowiednią większością głosów. Przy obliczaniu głosów, w przypadku jeżeli kworum jest określone, badaniu podlegają dwie okoliczności: udział odpowiedniej liczby osób w posiedzeniu i podjęcie uchwały odpowiednią większością głosów. W przypadku, gdy przepisy...

Zwyczajne zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników jest organem uchwałodawczym w każdej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Organ ten zajmuje się najważniejszymi sprawami spółki. Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników musi odbyć się przynajmniej raz w roku i ciąży na zarządzie spółki. ZZW jest nieodłącznym elementem prawidłowego funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W Kodeksie spółek handlowych szczegółowo określony jest termin zwołania zwyczajnego zgromadzenia....

Czym jest akcja?

Akcją nazywamy papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym oraz niemajątkowym wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Akcja to również ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego. Są one emitowane przez spółkę: – pierwsza seria jest emitowana przy jej założeniu; – kolejne związane są z tym,...