Kapitał własny

Kapitał własny to wartość środków gospodarczych, które zostały wniesione przez założycieli przedsiębiorstwa oraz środki, które zostały wygenerowane podczas trwania działalności. Jednostki, które wniosły majątek do firmy, nabywają prawo do uczestniczenia w podziale zysku oraz do zwrotu kapitału w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa. Kapitał własny obejmuje: kapitały powierzone, które są pierwotnymi wkładami finansowymi lub rzeczowymi właścicieli, wniesione...

Zakazane kody PKD

Wybór kodu PKD stanowi jeden z etapów niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Zakres PKD należy zamieścić w umowie spółki jeszcze przed jej założeniem. Prawidłowe określenie kodów jest ważne z 3 powodów: 1. Wykonywanie działalności wykraczających poza kody określone w umowie może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę kary grzywny. 2. Oferty przetargowe oraz konkursy o dotację...

Zysk netto w spółce

W spółce kapitałowej zysk netto podlega podziałowi, który może nastąpić po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez: – zwyczajne walne zgromadzenie – w spółce akcyjnej, – zwyczajne zgromadzenie wspólników – w spółce z o.o. Wspólnicy spółki mają prawa do udziału w zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Umowa spółki...

Adres spółki z o.o.

Adres spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi konkretyzację siedziby – podajemy wówczas nie tylko miejscowość, ale także ulicę, numer budynku, ewentualnie lokalu. Nie jest on wymagany w umowie spółki. Adres spółki wskazuje Zarząd spółki właściwemu sądowi rejestrowemu w zgłoszeniu spółki do KRS. Oznaczenie adresu spółki w ramach siedziby staje się decydujące ze względu na działalność operacyjną...

Franczyza

Niejedna osoba decyduje się na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Problem może pojawić się podczas wyboru profilu działalności. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest podjęcie franczyzy. Franczyza to system sprzedaży towarów, usług lub technologii oparty na ciągłej współpracy dwóch niezależnych przedsiębiorstw. Podmiotami franczyzy są: Franczyzodawca to strona, która udziela praw oraz nakłada obowiązki franczyzy. Upoważnia on...