Zmiana adresu w spółce z o.o.

Decydując się na zmianę adresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest podjęcie stosownej uchwały przez Zarząd. Fakt ten należy także zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego. Czasami wymaga się też zmiany umowy spółki. Jeżeli nowy adres nie mieści się w mieście, które stanowi siedzibę spółki wówczas sama uchwała Zarządu nie będzie wystarczająca. W pierwszej kolejności będzie...

Zakup gotowej spółki z o.o. zalety

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety rejestracja takiej działalności jest procesem skomplikowanym i długotrwałym. W takiej sytuacji warto zdecydować się na zakup gotowej spółki z o.o., gdyż jest to bardzo korzystne dla przyszłego przedsiębiorcy. Zalety zakupu gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: brak problemów z rejestracją spółki – przedsiębiorca nabywa gotowy...

Czym w rzeczywistości jest kapitał zakładowy?

Jednym z podstawowych elementów umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jej kapitał zakładowy. Kodeks spółek handlowych jasno nakazuje wspólnikom wnieść go w wysokości nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych. Jest to jeden z warunków bez których spółka nie będzie mogła powstać. Czym jednak w zasadzie są te środki? Kapitał zakładowy to wartość mająca pełnić funkcję...

Jakie obowiązki ma wspólnik spółki z o.o.?

Wieloosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest idealnym sposobem na pominięcie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z tego względu wielu przedsiębiorców decyduje się na spółkę, w której znaczną większość pokrywa jeden ze wspólników. Drugi w zamian za to oczekuje maksymalnego ograniczenia jego styczności ze spółką. Jakie obowiązki musi mimo wszystko spełnić wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?...

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza to forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku. Definicje działalności gospodarczej: 1. USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. 2. USTAWA O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Działalność zarobkowa (wytwórcza, budowlana, handlowa,...