Czym w rzeczywistości jest kapitał zakładowy?

Jednym z podstawowych elementów umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jej kapitał zakładowy. Kodeks spółek handlowych jasno nakazuje wspólnikom wnieść go w wysokości nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych. Jest to jeden z warunków bez których spółka nie będzie mogła powstać. Czym jednak w zasadzie są te środki?

Kapitał zakładowy to wartość mająca pełnić funkcję gwarancyjną dla wierzycieli. Niestety gwarancja ta ma charakter wyłącznie wirtualny, ponieważ nie ma żadnych przepisów, które nakazywałyby aby środki wpłacone na kapitał zakładowy musiały być przechowywane przez cały okres jej funkcjonowania. Wspólnicy mogą zatem nimi rozdysponowywać. Tak więc mimo iż w rejestrze znajdziemy wysokość kapitału zakładowego danej spółki wcale nie musi oznaczać to, że spółka w rzeczywistości posiada takie pieniądze.

Minimalny kapitał zakładowy nie sprzyja budowaniu zaufania wśród kontrahentów, mimo to znaczna większość nowo powstałych spółek z o.o. dysponuje właśnie takimi wkładami. Do 2009 roku kwota ta była aż dziesięciokrotnie wyższa (50 000 zł), co dla wielu osób wydawało się być racjonalne.

Dodaj komentarz