Czy warto wybrać spółkę cywilną?

Spółka cywilna jest najprostszą formą, w jakiej można wspólnie prowadzić działalność gospodarczą. Mimo to, nie jest zbyć często wybierana do prowadzenia działalności gospodarczej. Być może jest to spowodowane tym, że wspólnicy w pełni odpowiadają za zobowiązania spółki.  spółka cywilna

Brak ograniczonej odpowiedzialności majątkowej wspólników to istotna wada spółki cywilnej. Ponieważ przedsiębiorstwo w tej formie nie posiada osobowości prawnej, wszelkie nabywane prawa i zaciągane zobowiązania wchodzą w skład ich wspólnego majątku. Majątkiem spółki cywilnej nie jest wkład, wniesiony przez wspólników, lecz cały majątek jaki jest własnością poszczególnych wspólników.

Jeżeli ma się obawy o swój majątek oraz nie ma się zaufania do swoich współwłaścicieli, nie powinno się decydować o założeniu takiej spółki. Znacznie lepszym rozwiązaniem będzie założenie lub kupno spółki handlowej, najlepiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

 

Dodaj komentarz