Czy charakteryzują się spółki kapitałowe?

Odmian spółek jest bardzo wiele. Można wyróżnić spółki kapitałowe (z o.o. i akcyjne) osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) oraz cywilne.

Coraz częściej obecnie wybiera się spółki kapitałowe, głównie spółkę z o.o. Powodów tej sytuacji jest wiele. Może być ona spowodowana dobrą renomą tej formy prawnej, bezpieczeństwem majątku przedsiębiorcy czy po prostu jej popularnością. Wpływ na atrakcyjność spółki z o.o.  mają także jej liczne zalety. Są to między innymi możliwość rejestracji online, niski kapitał podstawowy, ograniczona odpowiedzialność. 

Spółki kapitałowe mają wiele wspólnych cech. Oto te najbardziej znane: 

> Spółki kapitałowe są podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia pełnej rachunkowości. Oznacza to, że prowadzą one księgi rachunkowe.

> Cechą wspólną spółki akcyjnej i z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność majątkowa wspólników do wysokości posiadanych akcji lub udziałów,

> Spółki tego rodzaju muszą powołać organy, które zajmą się prowadzeniem jej spraw oraz kontrolą jej działalności.

> Podstawą działania tej spółki jest zgromadzony kapitał, powstały z emisji akcji lub obligacji. 

> Spółki kapitałowe jako jedyne z spółek poosiadają osobowość prawną, którą otrzymują w momencie rejestracji w KRS.

Dodaj komentarz