COGNITA Sp. z o.o.

 • Rodzaj spółki – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Data umowy spółki – 26-06-2017
 • Data wpisu do rejestru – 28-06-2017
 • Nazwa rejestru – Krajowy Rejestr Sądowy
 • Wysokość kapitału zakładowego
 • Zakres PKD – 63, 12 ,Z Działalność portali internetowych, 62, 0 Działalność związana z oprogramowanie i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
 • Czy prowadziła działalność? – NIE
 • Czy ma obroty (jakie)? – BRAK OBROTÓW
 • Czy jest zadłużona (na jaką kwotę, jakiego rodzaju zadłużenie)? Brak
 • Bilans za dwa poprzednie lata działalności (proszę przesłać skan)
 • Czy posiada NIP, REGON? TAK
 • Czy jest zgłoszona do VAT? TAK
 • Czy jest zgłoszona do VAT EU? TAK
 • Czy ma uzyskane koncesje/pozwolenia/patenty/inne? NIE
 • Czy ma zdolność kredytową (kwota)? BRAK OBROTÓW
 • Czy ma jakieś podpisane umowy/zobowiązania? NIE
 • Inne ważne informacje
 • Cena za zakup Spółki 2500
 • Nazwa spółki COGNITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • Numer KRS – 0000684712
 • NIP 7922299330
 • REGON. 367650328
 • Osoba kontaktowa: Tomasz RĘBISZ, 607 518 129, tomekrebisz@korent.pl

Dokumenty: